Υλικό διάδοσης

 • Foresmit Leaflets

Brochure Foresmit EN def

Brochure Foresmit EN def_Page_1

Brochure Foresmit EN def_Page_2

 • Foresmit Roll up

Roll Up Foresmit

Roll Up Foresmit

 • Notice Board

Notice Board nuovo logo

Notice Board nuovo logo

 • Notice board in campo

Notice board in campo - definitivo

Notice board in the woods 2018
Notice board in campo – definitivo

Notice board in campo - Definitivo accesso n° 2

Notice board in campo – Definitivo accesso n° 2

IMG-20180321-WA0013
IMG-20180321-WA0014
IMG-20180321-WA0015
IMG-20180321-WA0016

FoResMit Gadget

 • Gadget
  • FoResMit Keyrings

  dav

  • Foresmit notebook

  dav dav

  • Foresmit Pen Drive

  usb-foresmit

  Usb

  • FoResMit Pen

  Penne

PUBLIC TENDER

 • Foresmit Public Tender in action D2 SCIENDIFIC AND OFFICE SUPPLIES in the category Equipment for the budget of 4.750 euro for office supplies(laptop,printers) from life contribution and 4.750 euro for scientific supplies (relascope, thick meter etc.) from our one contribution (50 % from our funds for the category Equipment)

public-tender
public-tender_page_1 public-tender_page_2

public-tender-action-d2
public-tender-action-d2_page_1 public-tender-action-d2_page_2

 • Digital support for international diffusion

Public_tender_action Ε4 DIGITAL SUPPORT FOR INTERNATIONAL DIFFUSION

Public_tender_action Ε4 DIGITAL SUPPORT FOR INTERNATIONAL DIFFUSION_Page_1
Public_tender_action Ε4 DIGITAL SUPPORT FOR INTERNATIONAL DIFFUSION_Page_2
Public_tender_action Ε4 DIGITAL SUPPORT FOR INTERNATIONAL DIFFUSION_Page_3
Public_tender_action Ε4 DIGITAL SUPPORT FOR INTERNATIONAL DIFFUSION_Page_4

 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΔΑΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ.Δ.Σ. «ΞΑΝΘΗΣ–ΓΕΡΑΚΑ– ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ»,
  ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ,
  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE14 FORESMIT,
  ΔΡΑΣΗΣ C2 THINNING INTERVENTION

invitation_for public tender

specifications

 • Public tender action C2 THINNING INTERVENTION

Public_tender_action C2 THINNING INTERVENTION

Public_tender_action C2 THINNING INTERVENTION_Page_1

Public_tender_action C2 THINNING INTERVENTION_Page_2

Public_tender_action C2 THINNING INTERVENTION_Page_3

Action C2 public tender thinning intervention

Action C2 public tender thinning intervention

Action C2 public tender thinning intervention