Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Workshop in Xanthi (Greece) – 29 March 2019

Μάρτιος 29, 2019

The meeting «LIFE FoResMit: Ανόρθωςη υποβαθμιςμζνων δαςών κωνοφόρων για την περιβαλλοντική αειφορία, αποκατάςταςη και μετριαςμό τησ κλιματικήσ αλλαγήσ» with the DAMT forest service of March 29, 2019 (available here for the event program) was aimed at informing the forest services about the program, with particular reference to the thinning and the results obtained in the peri-urban forest of Xanthi. The workshop was attended by many stakeholders and policy makers involved in the FoResMit project results (the list of participants is available here).

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
Μάρτιος 29, 2019